Träningar

Utomhusträningar under sommaren, 
Torsdagar 18.00, Rödåsel
Söndagar 18.00, Rödåsel


Inomhusträningar under vintern 2017/18
Vindelns badhus, söndagar, kl. 16:00.
Avslutning söndag den 22 April.


Vid flyttad eller inställd träning meddelas det via facebooksidan samt hemsidan.


Om ni har några frågor kan ni ringa till tränarna på följande nummer:
Namn Mobil
Robin Lindberg 070-588 22 13
Benjamin Ahlgren      073-8133433
Maria Lindgren 070-2730941