Medlemskap

Medlemskap i Åmsele Forspaddlare för ett år kostar:
 • Enskild medlem: 300kr
 • Familj: 600kr
 • Stödmedlem: 100kr
Medlemsavgiften betalas in på pg. 4911061-2

När man betalat skall alla nya medlemmar maila in namn, adress, telefon nummer och personnummer, mejlas till klubbens e-post, amselefp@gmail.com
Har man varit medlem tidigare räcker det med ett mail om vilka som ingår i den avgift man betalat.
Detta för att underlätta hanteringen av medlemsregistret.

Vem får använda ÅFP:s utrustning?
 • Det är endast medlem som betalt medlemsavgiften för innevarande år som får låna. - Det har med försäkringar att göra, försäkringen täcker bara betald medlem!
 • Vid lån från klubben måste man göra upp med klubbansvarig innan man lånar, vad man lånar och hur länge. Att man meddelar när man återställt grejerna.
 • Om man har kompisar som vill testa paddla kan man låna från klubben mot en skälig kostnad per tillfälle/dag. Kontakta någon i styrelsen.
 • Är det uthyrning i kommersiellt syfte blir priset ett annat. (dyrare)
 • Är du medlem får du fritt låna klubbstugan men kontakta någon i ÅFP:s styrelse först. Är du icke medlem så går det bra att hyra stugan mot en mindre summa. Kontakta någon i styrelsen.
 • Stödmedlem berättigas ej till förmåner som t.ex. lån av kajak, betalning av resor etc.
 
Ersättning vid tävling och träningsresor
Medlemmar som deltar i Sverige Cup-tävlingar och SM i följande forsgrenar Freestyle, Slalom, Kajakcross och Störtlopp är beviljade bidrag från föreningen. I 
enskilda fall har styrelsen rätt att beslutade om att justera den ekonomisk ersättning.
Gällande övriga tävlingar kan aktiv ansöka om bidrag via styrelsen senast sista oktober varje år. Styrelsen gör då en bedömning om det finns utrymme att ge något bidrag.
 • Föreningen betalar hela anmälnings-/tävlingsavgiften. 
 • Resor: 
  • Tävlande betalar 3 kr/mil.
  • Chaufför och ledare betalar ingenting. 
  • Medföljande betalar 5 kr/mil.
 • Boende: Klubben står för 50 % av boendekostnaden dock max 125 kr/dygn.
 • Om egen bil används till tävlingar eller träningsläger i klubbens regi betalar klubben den faktiska bensinkostnaden och ett schabloniserat bidrag på 10kr/mil för slitage.
 •  
Drog- & Uppträdandepolicy
Åmsele Forspaddlares verksamhetsledare, aktiva och övriga medlemmar förväntas känna till och följa den Drog- och Uppträdandepolicy som föreningen har. Detta jobbar vi med genom att nya medlemmar introduceras i policyn och den revideras årligen på föreningens årsmöte. Policyn finns att läsa här.

Publicering av media där medlemmar ingår
Styrelsen för Åmsele Forspaddlare hoppas genom klubbens hemsida nå medlemmarna med information om vad som är på gång samt kunna dokumentera det vi håller på med. För att göra dokumentationen mer levande önskar vi publicera bild och film från våra aktiviteter, en bild säger mer än tusen ord som det brukar heta.
    Enligt Personuppgiftslagen (PUL) får personuppgifter, vilket även innefattar bild och film, på en person inte publiceras utan godkännande. Bl.a. med anledning av detta har ÅFPs styrelse valt att med ett formulär samla in godkännanden för att ha rätt att berika klubbens hemsida med bilder, filmer och namn.


För att Åmsele Forspaddlare på hemsidan ska kunna publicera media innehållande dig krävs ditt godkännande:
 • att bilder och filmer som innehåller dig i Åmsele Forspaddlares verksamhet får publiceras på Internet. 
 • att ditt förnamn får anges vid eventuell publicering. 
 • att webbansvarig för Åmsele Forspaddlare efter eget tycke låter bli att publicera bilder och filmer som kan anses stötande eller på annat vis olämpliga.
eller
 • att material innehållande dig får publiceras om det är omöjligt att känna igen dig.
 • att webbansvarig för Åmsele Forspaddlare efter eget tycke låter bli att publicera bilder och filmer som kan anses stötande eller på annat vis olämpliga.
Formuläret finns att få under träningstid eller genom kontakt med styrelsen.

Om du har synpunkter på styrelsens sätt att behandla ärendet kontakta då styrelsenDetsamma gäller om du har synpunkter på lämpligheten i material som publicerats på hemsidan.