Styrelse

Styrelsen består av:

Ordförande: Maria Lindgren.
Kassör: Markus Broström.
Sekreterare: Andreas Renöfält.
Ledamöter: Robin Lindberg, Fredrik Nilsson & Benjamin Ahlgren.
Suppleanter: Lena Vestin, Ronny Strömqvist.
Ungdomsrepresentant: Måns Kindblom.
Valberedning: Sara Renöfält, Gun-Marie Stenlund.

Revisorer: Arne Lindgren, Jan Stormare.


Kontakta styrelsen